All
Large GCompris Logo

GCompris

GCompris é unha colección de programas educativos que inclúe numerosas actividades para nenas e nenos de entre 2 e 10 anos.

Algunhas das actividades están orientadas ao xogo, pero son aínda así educativas.

Here is the list of activity categories with some examples:

  • descubrimento do ordenador: teclado, rato, diferentes xestos do rato, ...
  • lectura: práctica de lectura
  • aritmética : memorización de táboas, enumeración, táboas de entrada dobre, imaxe invertida, ...
  • ciencias : control da canle, ciclo da auga, o submarino, simulación eléctrica, ...
  • geography: countries, regions, culture ...
  • xogos: xadrez, memoria, chame 4, sudoku ...
  • other: colors, shapes, Braille, learn to tell time ...

Actualmente GCompris ofrece máis de 100 actividades e máis están sendo desenvolvidas. GCompris é un software libre, o que significa que pode adaptalo ás súas propias necesidades, melloralo e, máis importante, compartilo con todos os nenos.


Últimas novas

GCompris available from the Windows Store
2017-11-10 
GCompris in Windows Store

As the title says, you can now buy the full version of GCompris for Windows 10 from the Windows Store.

This is a good way to make it more visible and easy to find for new users. Also, if you buy GCompris from the Windows Store, you get automatic updates, you can install it easily on all your Windows systems, and it will run in a sandbox.

Spread the word !

GCompris in Windows Store

If you prefer to not use the store, or if you only want the free demo version, you can still download it from our Download page, and buy the activation code to unlock all the activities. The store is just one more way to distribute GCompris, and to provide some income to support the project.

As usual, the full version is free on Free-Software operating systems like GNU/Linux, but for proprietary operating systems like Windows, the full version has a cost. Of course, the source code of GCompris is and will always be under a Free-Software license.

Note: the package on the store contains the version using the software renderer instead of OpenGL, since it's the only way we have for now to make sure it will work on any computer. If you really want the version using OpenGL, get it from our Download page.

GCompris Qt for Raspberry Pi
2017-10-24 
Raspberry Pi gcompris on Raspberry Pi

We are very happy to bring you GCompris 0.81, this time on Raspberry Pi.

This version for Raspberry Pi was made possible thanks to the new "light" mode that we've been working on (read the previous post to learn more about this new rendering mode).

It was built and tested on Raspberry Pi 3, where it works good. Since it was not tested a lot yet, this first package is considered beta. Please report any issue you may experience with it. If you can try it on a Pi 2, please let us know the result. It was also not tested on Pi 1, but those probably don't have enough cpu and/or ram to run it.

The installer is on the Download page with all instructions needed to use it.

Thank you all,
Timothée & Johnny

Todas as noticias